Sounder SIGN UP FOR FREE
CITY SMART
CITY SMART

Episode 79 · 2 months ago

Da li su mediji odgovorni građanima, ili građani medijima?

ABOUT THIS EPISODE

Zbog čega su lokalni mediji važni za građane i u kojoj meri je podrška lokalne zajednice važna za opstanak lokalnih medija? Odgovore na ova pitanja potražili smo na panelu “Lokalni mediji, gde smo sada i kako dalje?”